Maliyyə Mühasibatlığı (FA)

ACCA Haqqında

ACCA 100 ildən artıq bir təcrübəsi olan və 170 ölkədən 425.000 tələbə və üzvdən ibarət sürətli böyüyən qlobal peşəkar mühasibatlıq orqanıdır. Həm nüfuzu, həm də təsir gücünə görə dünyada işəgötürənlər, dövlətlər və peşə sahibləri tərəfindən hörmətlə qarşılanan bir təşkilatdır.
ACCA Kvalifikasiyası beynəlxalq səviyyədə ən çox hörmət edilən və qiymətləndirilən ixtisaslardan biridir. Belə bir ixtisasa yiyələnmək şəxsin sənaye, bank, audit, konsaltinq sahələrində, vergi və hüquq kimi digər peşələrdə yüksək tələbat olan bacarıq və biliklərə sahib olduğunun sübutudur. ACCA Proqramı hər hansı bir iş sahəsində mütəxəssis olmağa çalışanlar üçün ən uyğundur. Proqrama istənilən fənni bitirən məzunlar qoşula bilər. Proqrama başlamaq üçün mühasibat uçotu və ya maliyyə haqqında ilkin bilik tələb olunmur.

Təlim Haqqında

Bu təlimin məqsədi maliyyə uçotu və əsas maliyyə hesabatlarının hazırlanması da daxil olmaqla mühasibat uçotu metodlarından istifadədə texniki bacarıqlarla bağlı əsas prinsip və konsepsiyaların bilik və anlayışını inkişaf etdirməkdir.


Təlimin məqsədi

Təlimi uğurla bitirən iştirakçılar aşağıda qeyd edilən biliklərə yiyələnəcəkdirlər:

  • Maliyyə hesabatının məzmununu və məqsədini izah etmək;
  • Maliyyə məlumatlarının keyfiyyət xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək;
  • Mühasibatlıqda ikili yazılış sistemini tətbiq etmək;
  • Əməliyyat və hadisələri qeydə almaq;
  • Sınaq balansını hazırlamaq (səhvləri müəyyənləşdirmək və düzəltmək daxil olmaqla);
  • Əsas maliyyə hesabatlarını hazırlamaq;
  • Sadə konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarını hazırlamaq;
  • Maliyyə hesabatlarının şərh etmək.                                                                                    


  Əhatə ediləcək mövzular:

    • Maliyyə hesabatlarının məzmunu və məqsədi: Maliyyə hesabatlarının səbəbləri və məqsədləri; İstifadəçilərin və maraqlı tərəflərin ehtiyacları; Maliyyə hesabatlarının əsas elementləri; Tənzimləmə bazası;
    • Maliyyə məlumatlarının keyfiyyət xüsusiyyətləri və mühasibat uçotunun əsas əsasları: Maliyyə hesabatlarının keyfiyyət xüsusiyyətləri; Maliyyə məlumatlarının hazırlanmasında istifadə olunan alternativ əsaslar;
    • İkili yazılış və mühasibat sistemlərinin istifadəsi: Mühasibat uçotu sənədlərinin və məlumat mənbələrinin aparılması daxil olmaqla ikili yazılış mühasibat uçotu prinsipləri; Mühasibat hesabları, əsas giriş kitabları və jurnallar; Mühasibat sistemləri və informasiya texnologiyalarının maliyyə hesabatlarına təsiri;
    • Əməliyyatların və hadisələrin qeydiyyatı: Satış və satınalmalar; Nağd pul; İnventarlaşdırma; Maddi uzunmüddətli aktivlər; Amortizasiya; Qeyri-maddi uzunmüddətli aktivlər və amortizasiya; Hesablama və ilkin ödənişlər; Debitor borcları və kreditor borcları; Ehtiyatlar və ehtimallar; Kapital quruluşu və maliyyə xərcləri;
    • Sınaq balansının hazırlanması: Sınaq balansı; Səhvlərin düzəldilməsi; Nəzarət hesabları və barışıqlar; Bank razılığı; Hesabları təxirə salın;
    • Əsas maliyyə hesabatlarının hazırlanması: Balans hesabatları; Gəlir haqqında hesabat; Balans tarixindən sonrakı hadisələr; Tərəfdaşlığın uçotu; Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatlar (ortaqlıqlar istisna olmaqla); Natamam qeydlər; Sadə konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarını hazırlamaq; Maliyyə hesabatlarının şərhi.                    


     

    Sertifikat

    • Təlim bitdikdən sonra iştirakçılar ACCA tərəfindən təşkil edilən beynəlxalq Maliyyə Mühasibatlığı imtahanında iştirak edə biləcəklər.
    • Təlim Dili:  İngilis
    • Davamiyyət: 60 saat
    Bizimlə əlaqə