Büdcə Planlaması

Təlim Haqqında

Büdcə Planlaması təlimi büdcəni tərtib etmək üçün anlayışlar, metod üsulların teoretik praktik cəhətdən nəzərdən keçirilməsinə yönəldilmişdir. Təlim zamanı iştirakçılar büdcə tərtibatı prosesini, meydana çıxan problemləri həll etmək bu prolemlərin həll edilməsi zamanı tələb edilən bilik bacarıqlara yiyələnəcəkdirlər. Korporativ strategiya ilə büdcə planlamasının bir-birilə sıx əlaqəli olmasını nəzərə alaraq, hər bir şirkət üçün düzgün şəkildə büdcə tərtibinin,təhlilinin idarə edilməsinin çox mühüm olduğunu vurğulamaq məqsədəuyğundur.

Təlimin məqsədi

Təlimi uğurla bitirən iştirakçılar aşağıda qeyd edilən biliklərə yiyələnəcəkdirlər:

   • Büdcənin nə olduğunu anlamaq, onları necə tərtib etmək və investorlara təqdim edə bilmək;
   • Büdcə tərtib edərkən müxtəlif üsul və texnikalardan istifadə etmək;
   • Proqnazlaşdırma texnikalarını inkişaf etdirmək;
   • İcmal büdcə yaratmaq və digərləri ilə arasında olan əlaqəni anlamaq;
   • Strateji bir çərçivə daxilində büdcə tərtib etmək.    


   Kimlər iştirak edə bilər?

   • Kiçik orta sahibkarlıq subyektlərinin, Startupların xeyriyyə təşkilatlarının maliyyə qaynaqlarını idarə etmək təşkil etmək üçün məsuliyyət daşıyan şəxslər;
   • Proqnozlaşdırma büdcə planlamasını öyrənmək istəyən şəxslər.

   Əhatə ediləcək mövzular:

      • Büdcə tərtibinə giriş: Xərc-həcm-mənfəət təhlili;
      • Xərc amilləri: Fəaliyyətə əsaslanan Qiymət Sistemi;
      • Master Büdcə: Birbaşa material və birbaşa əmək büdcəsi; COGS Büdcəsi; İstehsalat büdcəsi; Gəlir büdcəsi; Satış və İnzibati xərclər büdcəsi;
      • Strategiya: Qiymətləndirmə qərarı və xərclərin idarə edilməsi; Mənfəətliliyin təhlili; Məhdudiyyətlərin keyfiyyəti, vaxtı və nəzəriyyəsi;
      • Praktik hissə: İcmal büdcənin qurulması.


      Sertifikat:

        • Təlim bitdikdən sonra iştirakçılar Baker Tilly Akademiyası tərəfindən sertifikatla təltif ediləcəkdir.
        • Təlim dili:  Azərbaycan
        • Davamiyyət: 22 saat
        Bizimlə əlaqə