Biznes Strategiyasının Qurulması

Təlim Haqqında

Strategiya bütün əməliyyat şirkətləri üçün vacibdir, çünki bu, işin uğurunu müəyyənləşdirən əsas amildir. Bu təlim ən vacib terminologiyaları, nəzəriyyələri, konsepsiyaları strategiya çərçivələrini əhatə etməklə sizi hərtərəfli strateji təhlil prosesi ilə istiqamətləndirmək nəzəriyyələrin real şəraitində tətbiqini nümayiş etdirmək üçün hazırlanmışdır. Təlim eyni zamanda sizə SWOT təhlili kimi metodlar vasitəsi ilə optimal strateji alternativlərin yarada bilmənizə, qiymətləndirilməsinə seçilməsinə kömək edəcəkdir.

Təlimin məqsədi

Təlimi uğurla bitirən iştirakçılar aşağıda qeyd edilən biliklərə yiyələnəcəkdirlər: 

   • Təşkilatlar, onların quruluşu və idarəetmə metodologiyasını başa düşmək;
   • Strateji təhlil prosesinin qərar qəbul edənlərə dərin təhlillər aparmağa və optimal strateji alternativləri müəyyənləşdirməyə necə kömək etdiyini başa düşmək;
   • Gündəlik iş fəaliyyətində tətbiq oluna biləcək bilik və üsulları öyrənmək;
   • Komanda üzvlərini effektiv şəkildə istiqamətləndirmək və motivasiya etmək və əldə edilən müsbət nəticələrdən həvəslənmək.


   Kimlər iştirak edə bilər?

   Bütün səviyyələrdə fəaliyyət göstərən menecerlər, kiçik və orta sahibkarlar və öz bizneslərinə başlamaq istəyənlər.

   Əhatə ediləcək mövzular:

     • Sənayenin həyat dövrü modeli və onun dörd mərhələsi: İlkin, Böyümə, Yetkinlik və Eniş;
     • Porterin beş qüvvə modeli;
     • Oyun nəzəriyyəsi;
     • Şirkətin fəaliyyət ömrü;
     • Ən optimal rəqabət strategiyasını necə seçmək olar: Xərclər üzrə liderlik, Fərqlənmək ya Nişe;
     • Dəyər zəncirinin təhlili;
     • Resurs səlahiyyətlər;
     • Böyümə variantları: Təbii ya M&A;
     • Üfüqi Şaquli inteqrasiya;
     • “Outsourcing”-in üstünlükləri təhlükələri;
     • Praktikada SWOT analizi;
     • Liderlik motivasiya.


     Sertifikat:

       • Təlim bitdikdən sonra iştirakçılar Baker Tilly Akademiyası tərəfindən sertifikatla təltif ediləcəkdir.
       • Təlim dili:  Azərbaycan
       • Davamiyyət: 10 saat
       Bizimlə əlaqə