BMHS (IFRS) 15, 16

Təlim Haqqında

Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları Şurası (IASB) 1 yanvar 2018 və 1 yanvar 2019 tarixindən etibarən müvafiq olaraq yeni mühasibat uçotu standartlarını- BMHS 15: Müştərilərlə bağlanmış müqavilələrdən əldə olunan gəlirlər; və BMHS 16: Məcburi olaraq tətbiq olunan icarələr; tətbiqi barədə məlumat vermişdir. Müvafiq standartlar ABŞ GAAP-da da verilmişdir. Bu standartlar IASB və FASB arasında illərlə aparılan tədqiqatların və müzakirələrin son nöqtəsini əks etdirir.

BMHS 15 tikinti müqavilələri də daxil olmaqla, əksər gəlir sazişlərinə tətbiq ediləcəkdir. Digər məsələlərlə yanaşı, gəlirin vaxtında və ya zamanla tanınmasını müəyyənləşdirmək meyarlarını dəyişdirir və mövcud BMHS-nın dəyişkən qiymətlər, geri qaytarma hüququ, zəmanət və lisenziyanı ehtiva etmədiyi sahələrdə daha çox aydınlıq təmin edir. Hər bir şirkətin üst xəttinə faktiki təsir sənayedən, xüsusi müştəri müqavilələrindən və mövcud standartları necə tətbiq etdiklərindən asılı olacaqdır.

BMHS 16 onilliklər ərzində icarə uçotunun ilk tətbiqini əks etdirir. IASB çoxdan struktur və balansdankənar maliyyələşmə ilə nəticələnən əməliyyat və maliyyə icarəsi arasında mövcud olan bölüşməni problemli hesab etmişdir.  Bu səbəbdən BMHS 16 lizinq xərclərinin “balans hesabatındagöstərilməsini tələb edir.

Təlimin məqsədi

Təlimi uğurla bitirən iştirakçılar aşağıda qeyd edilən biliklərə yiyələnəcəkdirlər: 

 • Əvvəlki gəlir standartı BMUS 18 və BMUS 11 ilə BMHS 15-in fərqini başa düşmək;
 • Köhnə icarə standartı BMUS 17 ilə BMHS 16 arasındakı  fərqi anlamaq;
 • Yeni mühasibat uçotu standartlarının maliyyə hesabatlarına təsirini başa düşmək və tətbiqi zamanı meydana çıxan problemləri müəyyənləşdirmək.


Kimlər iştirak edə bilər?

 • Baş Maliyyə Direktorları (CFO), maliyyə direktorları və strateji planlaşdırma işçiləri;
 • Mühasiblər, analitiklər və auditorlar;
 • İnvestisiya və korporativ bankçılıq sahəsində çalışan mütəxəssislər;
 • Özəl kapital və birləşmə və satınalma üzrə mütəxəssislər;
 • Məsləhətçi mühasiblər, şirkət katibləri və xərclər üzrə mühasiblər;
 • Maliyyə / mühasibat qruplarının bir hissəsi olan məzunlar.    


Əhatə ediləcək mövzular:


  • BMHS 15 Müştərilərlə müqavilədən əldə olunan gəlirlər: BMUS 18 və BMUS 11-dən BMHS 15-ə keçid; İstənilən müqavilədə gəliri tanımaq üçün 5 addım modeli; BMHS 15-in müxtəlif sahələrə təsiri; BMHS 15 ilə BMUS 18 və BMUS 11-in fərqi;
  • BMHS16 İcarələr: BMUS 17-dən keçid; İcarənin yeni tərifi; İcarəçinin BMHS 16 standartlarına uyğun uçotu; BMHS 16-nın Telekom, İstehsalat, Avtomobil,Neft və Qaz kimi müxtəlif sahələrə təsiri; İcarəçi aspektindən uçot;
  •  Satış və icarəyə vermə əməliyyatları; BMHS 16 və BMUS 17 arasındakı fərq;
  • BMHS -nın tətbiqində korporasiyaların qarşılaşdığı problemlər;
  • Tapşırıq işi.


  Sertifikat:

  • Təlim bitdikdən sonra iştirakçılar Baker Tilly Akademiyası tərəfindən sertifikatla təltif ediləcəkdir. 
  • Təlim dili: Azərbaycan/İngilis
  • Davamiyyət: 12 saat

  Bizimlə əlaqə