Idarəetmə Uçotu (MA)

ACCA Haqqında

ACCA 100 ildən artıq bir təcrübəsi olan və 170 ölkədən 425.000 tələbə və üzvdən ibarət sürətli böyüyən qlobal peşəkar mühasibatlıq orqanıdır. Həm nüfuzu, həm də təsir gücünə görə dünyada işəgötürənlər, dövlətlər və peşə sahibləri tərəfindən hörmətlə qarşılanan bir təşkilatdır.
ACCA Kvalifikasiyası beynəlxalq səviyyədə ən çox hörmət edilən və qiymətləndirilən ixtisaslardan biridir. Belə bir ixtisasa yiyələnmək şəxsin sənaye, bank, audit, konsaltinq sahələrində, vergi və hüquq kimi digər peşələrdə yüksək tələbat olan bacarıq və biliklərə sahib olduğunun sübutudur. ACCA Proqramı hər hansı bir iş sahəsində mütəxəssis olmağa çalışanlar üçün ən uyğundur. Proqrama istənilən fənni bitirən məzunlar qoşula bilər. Proqrama başlamaq üçün mühasibat uçotu və ya maliyyə haqqında ilkin bilik tələb olunmur.


Təlim Haqqında

İdarəetmə Uçotu təlimi müxtəlif biznes kontekstlərində planlaşdırma və qərar qəbulu zamanı idarəetmə qərarlarınının verilməsində mühüm hesab edilən əsas xərc və kəmiyyət məlumatlarının hazırlanması və emalı barədə bilik və anlayışın inkişaf etdirilməsini hədəfləyir.


Təlimin məqsədi

Təlimi uğurla bitirən iştirakçılar aşağıda qeyd edilən biliklərə yiyələnəcəkdirlər: 

 • İdarəetmə məlumatlarının xarakterini, mənbəyini və məqsədini izah etmək;
 • Məlumatların təhlili və statistik üsulları izah və təhlil etmək;
 • Xərclərin uçot metodlarının izah və tətbiq etmək;
 • Planlaşdırma və nəzarət üçün büdcələr hazırlamaq;
 • Həqiqi xərclərlə standart xərcləri müqayisə etmək və mövcud dəyişikliyi təhlil etmək;
 • Performansın qiymətləndirmə üsullarını izah və tətbiq edərək biznes fəaliyyətinə nəzarət etmək.            


Əhatə ediləcək mövzular:

   • Qiymət və idarəetmə uçotunun xarakteri və məqsədi: İdarəetmə uçotu; Maliyyə uçotu ilə müqayisədə xərc və idarəetmə uçotu;
   • Xərclərin təsnifatı, davranış və məqsəd: İstehsal və qeyri-istehsal xərcləri; Birbaşa və dolayı xərclər; Sabit və dəyişkən xərclər;
   • İş riyaziyyatı və kompüter cədvəlləri: Qeyri-müəyyənliklə məşğul olmaq; Biznes üçün statistika; Kompüter cədvəlindən istifadə;
   • Xərclərin uçotu texnikası: materialların uçotu; Əməyin uçotu; Xərclərin uçotu; Marjinal və absorbsiya xərcləri; İş və toplu xərclər; Proses xərci; Xidmət / əməliyyat dəyəri;
   • Büdcə və standart xərcləmə: Büdcə qurulmasının təbiəti və məqsədi; Funksional büdcələr; Çevik büdcələr və standart dəyər; Absorbsiya və marjinal maya dəyəri altında əsas dəyişkənlik təhlili; Büdcəli mənfəətin həqiqi mənfəət ilə müqayisə edilməsi; Büdcə tərtibinin davranış aspektləri; Performans ölçmə icmalı, tətbiqetmə, monitorinq və performans;
   • Kapital büdcəsi və güzəştli pul axınının təhlili: NPV, IRR, Payback və ROI istifadə edərək investisiya qiymətləndirilməsi.


   Sertifikat

   • Təlim bitdikdən sonra iştirakçılar ACCA tərəfindən təşkil edilən beynəlxalq İdarəetmə Uçotu imtahanında iştirak edə biləcəklər.
   • Təlim Dili:  İngilis
   • Davamiyyət: 50 saat
   Bizimlə əlaqə