CIA (Sertifikatlı Daxili Auditor)

Təlim Haqqında

Sertifikatlı Daxili Auditor (CIA®) təyinatı daxili auditorlar üçün dünyada qəbul edilmiş yeganə sertifikatdır və daxili audit sahəsində çalışanların öz səriştələrini və peşəkarlığını nümayiş etdirən yeganə standart olaraq qalır. Bu sertifikasiya proqramı vasitəsilə iştirakçılar hər hansı bir təşkilatda və ya iş mühitində dərhal tətbiq oluna biləcək təhsil təcrübəsi, məlumat və iş alətləri ilə tanış ola biləcəklər.
Daxili Auditor Sertifikatı (CIA®) imtahanı namizədin daxili audit təcrübəsi və daxili audit məsələlərini, riskləri və aradan qaldırma yollarını başa düşməsini yoxlayır və sertifikasiya imtahanı 3 hissədən ibarətdir.


Qiymətləndirmə


Daxili Auditor Sertifikatı (CIA®) imtahanı namizədin daxili audit təcrübəsi və daxili audit məsələlərini, riskləri və aradan qaldırma yollarını başa düşməsini yoxlayır və sertifikasiya imtahanı 3 hissədən ibarətdir.
1-ci hissə - Daxili auditin əsasları 125 sual | 2.5 Saat (150 dəqiqə)
CIA imtahanının 1-ci hissəsi IIA-nın Beynəlxalq Peşəkar Təcrübə Çərçivəsinə (IPPF) uyğunlaşdırılıb və daxili auditin əsasını təşkil edən altı sahəni əhatə edir; müstəqillik və obyektivlik; bacarıq və lazımi peşəkar qulluq; keyfiyyət zəmanəti və inkişaf proqramları; idarəetmə, risklərin idarə edilməsi və nəzarət; və fırıldaqçılıq riski. Birinci hissə, Daxili Auditin Peşəkar Təcrübəsi üçün Beynəlxalq Standartlar, xüsusən Attribut Standartları (seriya 1000, 1100, 1200 və 1300), həmçinin Performans Standartı 2100 ilə əlaqəli bilik, bacarıq və qabiliyyətlərini yoxlayır.
2-ci hissə - Daxili audit təcrübəsi 100 sual | 2.0 Saat (120 dəqiqə)
CIA imtahanının 2-ci hissəsində daxili audit fəaliyyətinin idarə edilməsinə, tapşırığın planlaşdırılmasına, tapşırığın icrası və nəticələri və kommunikasiya tərəqqisinin məlumatlandırılmasına yönəlmiş dörd sahə var. 2-ci hissə, namizədlərin bilik, bacarıq və qabiliyyətlərini xüsusilə Performans standartları (seriya 2000, 2200, 2300, 2400, 2500 və 2600) və daxili audit təcrübələri ilə əlaqəli şəkildə sınaqdan keçirir.
3-cü hissə - Daxili audit üçün audit məlumatları 100 sual | 2.0 Saat (120 dəqiqə)
CIA imtahanının 3-cü hissəsində iş qabiliyyəti, informasiya təhlükəsizliyi, informasiya texnologiyaları və maliyyə idarəçiliyinə yönəlmiş dörd sahə var. 3-cü hissə, namizədlərin bilik, bacarıq və qabiliyyətlərini, xüsusən bu əsas iş konsepsiyalarına aid olduqlarını yoxlamaq üçün hazırlanmışdır.


Kimlər iştirak edə bilər?


CIA namizədləri təhsil, xarakter və iş təcrübəsi üzrə aşağıdakı tələblərə cavab verməlidirlər:

  • Təhsil: CIA namizədləri bakalavr dərəcəsini (və ya daha yüksək dərəcəni) və ya onun təhsil ekvivalentini akkreditə olunmuş kollec səviyyəli bir qurumdan almalıdır.
  • Xarakter: Namizədlər yüksək əxlaqi və peşə xarakteri nümayiş etdirməli və CIA, CGAP, CCSA, CFSA və ya namizəd rəhbərinin imzaladığı Xüsusiyyət Referans Formasını təqdim etməlidirlər.
  • İş təcrübəsi: CIA namizədləri minimum 24 ay daxili audit təcrübəsi və ya onun ekvivalentinə sahib olmalıdırlar. Magistr dərəcəsinə sahib olmaq tələb olunan 24 ayın 12-ni əvəz edə bilər.
  • Namizədlər peşə təcrübəsi tələbini ödəmədən əvvəl proqrama müraciət edə və imtahanda iştirak edə bilər, lakin bütün proqram tələblərinə cavab vermədikləri təqdirdə onların sertifikatları təsdiqlənməyəcəkdir.    

  Namizədlər hər 3 hissədən keçməli  bütün tələblərə cavab verməlidir.


  Etibarlılıq müddəti?


  Namizədlər proqrama müraciət etdikdən sonra 4 il ərzində proqramın sertifikatlaşdırma prosesini başa çatdırmalıdırlar. Namizəd dörd il ərzində sertifikatlaşdırma prosesini başa çatdırmadığı halda, bütün ödənişlər və imtahan hissələri etibarsız hesab ediləcəkdir.  Sertifikat

    • Təlim bitdikdən sonra iştirakçılar CIA tərəfindən təşkil edilən beynəlxalq imtahanda iştirak edə biləcəklər.
    • Təlim Dili:  İngilis
    • Davamiyyət: 40 saat (1  səviyyə üzrə)


    Bizimlə əlaqə