Performans Idarəçiliyi (PM)

ACCA Haqqında

ACCA 100 ildən artıq bir təcrübəsi olan və 170 ölkədən 425.000 tələbə və üzvdən ibarət sürətli böyüyən qlobal peşəkar mühasibatlıq orqanıdır. Həm nüfuzu, həm də təsir gücünə görə dünyada işəgötürənlər, dövlətlər və peşə sahibləri tərəfindən hörmətlə qarşılanan bir təşkilatdır.
ACCA Kvalifikasiyası beynəlxalq səviyyədə ən çox hörmət edilən və qiymətləndirilən ixtisaslardan biridir. Belə bir ixtisasa yiyələnmək şəxsin sənaye, bank, audit, konsaltinq sahələrində, vergi və hüquq kimi digər peşələrdə yüksək tələbat olan bacarıq və biliklərə sahib olduğunun sübutudur. ACCA Proqramı hər hansı bir iş sahəsində mütəxəssis olmağa çalışanlar üçün ən uyğundur. Proqrama istənilən fənni bitirən məzunlar qoşula bilər. Proqrama başlamaq üçün mühasibat uçotu və ya maliyyə haqqında ilkin bilik tələb olunmur.


Təlim Haqqında

Təlim zamanı iştirakçı planlaşdırma, qərar qəbulu, fəaliyyətin qiymətləndirilməsi və nəzarəti üçün kəmiyyət və keyfiyyət baxımından məlumatların idarəetmə uçotu metodlarının tətbiqi ilə bağlı bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirəcəkdir.


Təlimin məqsədi

Təlimi uğurla bitirən iştirakçılar aşağıda qeyd edilən biliklərə yiyələnəcəkdirlər:

 • Performansı idarə etmək və ölçmək üçün texnologiyada tələb olunan məlumatları, sistemləri və inkişafları müəyyənləşdirmək və müzakirə etmək;
 • Xərclərin uçotu üsullarını izah etmək və tətbiq etmək;
 • Biznes qərarlarını asanlaşdırmaq və az sayda biznes resurslarından səmərəli və effektiv istifadəni təşviq etmək üçün, biznesə xas olan riskləri və qeyri-müəyyənliyi qiymətləndirərək bu risklərə nəzarət etmək üçün qərar vermə üsullarını seçmək və düzgün tətbiq etmək;
 • Planlaşdırma və nəzarət üçün müvafiq büdcə üsulları və metodlarını müəyyənləşdirərək tətbiq etmək, iş fəaliyyətini ölçmək və nəzarət etmək üçün standart xərc uçotu üsullarından istifadə etmək;
 • Həm maliyyə, həm də qeyri maliyyə baxımından bir təşkilatın fəaliyyətini qiymətləndirmək, bölünmüş müəssisələrə nəzarət problemlərini və xarici aspektlərin nəzərə alınma vacibliyini qiymətləndirmək.         


Əhatə ediləcək mövzular:

   • Mütəxəssis xərcləri və idarəetmə uçotu texnikası: Fəaliyyətə əsaslanan maya dəyəri; Hədəf xərci; Həyat dövrünün dəyəri; Ətraf mühitin uçotu; Ötürmə mühasibatlığı;
   • Qərar qəbuletmə üsulları: Çox məhdudlaşdıran amillər və xətti proqramlaşdırma və kölgə qiymətlərinin istifadəsi; Qiymətləndirmə qərarları; Etmək və ya almaq və digər qısamüddətli qərarlar; Qərar verməkdə risk və qeyri-müəyyənliklə mübarizə;
   • Büdcə: Məqsədlər; Büdcə sistemləri; Büdcə növləri; Büdcə tərtibində kəmiyyət təhlili; Büdcə tərtibinin davranış aspektləri;
   • Standart maya dəyəri və fərqliliyin təhlili: Büdcə və standart maya dəyəri; Əsas dəyişikliklər və əməliyyat hesabatları; Material qarışığı və gəlir dəyişməsi; Planlaşdırma və əməliyyat dəyişikliyi; Standart maliyyələşdirmənin davranış aspektləri;
   • Performansın ölçülməsi və nəzarəti: Performansın ölçülməsi sahəsi; Bölmə işləri və transfer qiymətləri; Qeyri-kommersiya təşkilatlarında və ictimai sektorda fəaliyyətin təhlili; Xarici mülahizələr və davranış aspektləri.                   


   Sertifikat

    • Təlim bitdikdən sonra iştirakçılar ACCA tərəfindən təşkil edilən beynəlxalq Performans Menecment imtahanında iştirak edə biləcəklər.
    • Təlim Dili:  İngilis
    • Davamiyyət: 50 saat
    Bizimlə əlaqə