MS Excel

Təlim Haqqında

Bu təlim sizə MS Excel proqramında tez işləyərək funksional və yaxşı formada tərtib edilmiş cədvəllər hazırlamaq üçün lazımi bilik və bacarıqları öyrədəcəkdir. Təlim nəticəsində iştirakçılarda proqramla peşəkar iş vərəqələrinin yaradılması barədə inam hissi yaranacaq və interfeysi asanlıqla və məhsuldarlıqla idarə edə biləcəklər.
Təlim zamanı tədris edilən əməliyyatların çətinlik səviyyəsinə görə MS Excel təlimi 3 səviyyədən ibarətdir. İştirakçının MS Excel barəsində mövcud biliyinə uyğun olaraq qeyd edilən səviyyələrəndən müvafiq olanına qoşulmaq imkanı vardır.

Əhatə ediləcək mövzular:

          MS EXCEL I Səviyyə

  • Excel kitabının vərəqləri və onlarla iş;
  • Wordlə  Excel arasında bir birinə məlumatın köcürülməsi;
  • "Orientation" ,"wraptext" ,"merge and center";
  • Formatlaşma və Avtodüzəlişlər, Silsilələr,  Ani doldurma;
  • Sətir və sütunlar üzərində əməliyyatlar;
  • Düsturlarla iş;
  • Mütləq və nisbi istinadlar; Xanaların adlandırması;
  • Şərtli formatlaşdırma;
  • Sıralama və süzgəc; Çox səviyəli sıralama;
  • Axtarış və əvəz etmə;
  • Sum,max,min,average formulaları;
  • Qrafiklər və diaqramlar;
  • Vərəqlərin çapı, Sərlövhələrin əlavə edilməsi, Çap parametrlərin sazlan­ması;
  • Funksiyalardan istifadə, Mətn, Tarix və zaman formulaları;
  • "Today()"; "Networkdays()"; "Workday()" formulaları;
  • Daxiletmə zamanı məlumatın avtomatik yoxlaması və səhvlərdən qoruması;
  • Dublikatların avtomatik tapılması və silinməsi;
  • "Concolidate", "data validation", "goal seek" alətləri;
  • Bir neçə cədvəlin məlumatlarını toplayıb avtomatik yekün cədvəl yaratmaq;
  • Həllin(parametrin) tapılması;
  • Cədvəldə aralığ cəmlər;
  • Parollar və məlumatların qoruma üsulları.    


              MS EXCEL II Səviyyə

  • Eyni vaxtda bir neçə vərəq və bir neçə kitabla iş;
  • Verilənlərin analizi;
  • "Pivot table";
  • Statisk funksiyalar: "Average" –lər; "Count"-lar; "Sum"-lar;
  • "Lookup&references": "Vlookup"; "Hlookup"; "lookup"; "match";
  • "Logical": "if"; "iferror";
  • "Financial": "DB"; "DDB"; "FV"; "PMT"; "NPER";
  • İç-içə bir neçə funksiyadan istifadə;
  • "Name manager";
  • Şablonlardan istifadə;
  • Xarici verilənlərin idxalı;
  • Veb sorğular (dolların məzənnəsini avtomatik saytdan almaq).


            MS EXCEL III Səviyyə

  • "Developer" menyusu;
  • "Form" və "Active-x" elementləri;
  • Makrosun yazılması;
  • VBA dilindən anlayış;
  • Makroslarda Visual Basic redaktoru ilə düzəlişlər etmək;
  • Makrosu klaviatura ilə çalışdırmaq ya da onun üçün düymələrin yaradılması;
  • VBA-dən istifadə edərək yeni(exceldə olmayan) funksiyaların yaradılması;
  • Ekran formaları;
  • Hazır makroslardan nümunələr.


  Sertifikat:

    • Təlim bitdikdən sonra iştirakçılar Baker Tilly Akademiyası tərəfindən sertifikatla təltif ediləcəkdir.
    • Təlim Dili:  Azərbaycan
    • Davamiyyət: 12 saat (1 səviyyə üzrə)
    Bizimlə əlaqə