Təqdimat Bacarıqları

Təlim Haqqında

Təqdimat bacarıqları təlimi təqdimatlar zamanı sizə özgüvən yaratmaq üçün hazırlanmışdır. Təlim zamanı iştirakçılar yüksək təqdimat qabiliyyəti formalaşdırmaq üçün qarşıya çıxan maneə problemləri aradan qaldırma yollarını öyrənəcəkdir. Təlim nəticəsində iştirakçılar təqdimat bacarıqlarını inkişaf etdirmək, şəxsi potensiallarını genişləndirmək özgüvənlərini artırmaq üçün praktik fəaliyyətlər vasitəsilə bir sıra üsullar öyrənəcəklər. İştirakçılar eyni zamanda auditoriya ilə ünsiyyət qura bilmək üçün müvafiq komponentləri əhatə edən xüsusi təqdimat üslubları yaratmağı da öyrənəcəkdirlər.


Təlimin məqsədi

Təlimi uğurla bitirən iştirakçılar aşağıda qeyd edilən biliklərə yiyələnəcəkdirlər: 

   • Auditoriya marağını qazanmaq və təqdimat mesajlarını gücləndirmək üçün xüsusi səslə danışmaq, tempi tarazlamaq və lazımı anlarda səs tonunu dəyişdirmək;
   • Auditoriyanın diqqətini qazanmaq və təqdimat zamanı verilən şifahi mesajları daha da təsirli etmək üçün xüsusi duruş və hərəkətlərdən istifadə etmək;
   • Əsas mesajları çatdırmaq üçün təqdimatın və əyani vəsaitlərin maraqlı, inandırıcı olması üçün hazırlamaq üsullarını öyrənmək;
   • Auditoriya ilə qarşılıqlı əlaqənin qurulması, çətin şəxslərə nəzarət etmək və onları idarə etmək üçün ən yaxşı yolları müəyyənləşdirmək;
   • Əldə edilən bilikləri işlə əlaqəli təqdimatlar hazırlayarkən tətbiq etmək və tətbiq etdikləri üslublar və onların təsiri barəsində rəy almaq.    


   Kimlər iştirak edə bilər?

     • Bu təlim təqdimat təcrübəsi olan, ünsiyyət qurma tərzini və iş təqdimatlarının təsirini daha da artırmaq istəyənlər üçün idealdır;
     • Təlim həmçinin qabaqcıl təqdimat üsulları, xüsusi nitq təhsili təklif etməklə təqdimat sahəsində yeni olan şəxslər üçün faydalıdır;
     • Bunlardan əlavə olaraq təlim satış təqdimatları edən şəxslər üçün onların xüsusi ehtiyaclarına uyğunlaşdırıla bilər.    


     Sertifikat:

       • Təlim bitdikdən sonra iştirakçılar Baker Tilly Akademiyası tərəfindən sertifikatla təltif ediləcəkdir.
       • Təlim dili:  Azərbaycan
       • Davamiyyət: 8 saat
       Bizimlə əlaqə