1C Azərbaycan üçün Mühasibat Uçotu

Təlim Haqqında

Mühasibatlıq sahəsində çalışan hər bir şəxs üçün vacib və əhəmiyyətli olan 1C Mühasibatlıq proqramının öyrənilməsi günün real tələblərindəndir. 1C Mühasibat Uçotu təlimi mühasibatlıq əməliyyatlarının 1C Mühasibatlıq proqramında praktik şəkildə icrasını tədris edir. Təlim zamanı siz mühasibat uçotu haqqında mövcud nəzəri biliyinizi istifadə edərək müxtəlif növ mühasibatlıq əməliyyatlarını 1C proqramında tətbiq etməyi öyrənəcəksiniz.


Kimlər iştirak edə bilər?

Təlim mühasibatlıq sahəsində müəyyən nəzəri biliyə sahib olub və bu biliyi 1C Mühasibatlıq proqramında istifadə edərək müxtəlif praktiki mühasibatlıq əməliyyatlarının icrasını öyrənmək istəyən şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur.Təlim proqramı:


  • Proqramla ümumi tanışlıq;
  • Xidmət alışının uçotu / Mühasibat yazılışları;
  • Dövriyyə-qalıq cədvəli və digər standart mühasibat hesabatları;
  • Mal alışının uçotu;
  • Malların və xidmətlərin satışı;
  • Anbar uçotu;
  • İstehsalat uçotu;
  • Əsas vəsaitlərin uçotu;
  • Əmək haqqı;
  • ƏDV uçotu;
  • Ayın bağlanması;
  • İmtahan.        


  Sertifikat:

    • Təlim bitdikdən sonra iştirakçılar Baker Tilly Akademiyası tərəfindən sertifikatla təltif ediləcəkdir.
    • Təlim dili:  Azərbaycan
    • Davamiyyət: 24 saat
    Bizimlə əlaqə