Biznes Qiymətləndirilməsi

Təlim Haqqında

Biznes qiymətləndirməsini başa düşmək əsas rəqabət üstünlüyü hər hansı bir korporativ investisiya qərarının qəbul edilməsi üçün əsasdır. Bu təlim biznesin qiymətləndirilməsinin əsaslarını, o cümlədən müəssisələrin necə qiymətləndirildiyini, kapitalın necə qiymətləndirildiyini araşdırır. Təlim vasitəsilə iştirakçılar qiymətləndirmənin əsas metodlarını, güclü zəif tərəflərini hər birini zaman tətbiq edəcəyini öyrənəcəklər.

Təlimin məqsədi

Təlimi uğurla bitirən iştirakçılar aşağıda qeyd edilən biliklərə yiyələnəcəkdirlər: 

   • Biznesin qiymətləndirilməsi məqsədilə müəssisənin əvvəlki illər üzrə maliyyə vəziyyətini təhlil etməyi öyrənmək;
   • Qiymətləndirmə yanaşmalarını və tətbiqini başa düşmək;
   • Maliyyə hesabatlarının proqnozlaşdırmaq və şirkətin fəaliyyətinin risk təhlilini aparmaq.    


   Kimlər iştirak edə bilər?

   Bankın Girov İdarəetmə, Anderraytinq və Risk İdarəetmə bölmələrinin qiymətləndirmə mütəxəssisləri və maliyyə mütəxəssisləri.

   Qeyd: Təlimdə iştirak etmək üçün biznes strategiyası, mühasibat uçotu və maliyyə menecmenti sahələrində biliyə sahib olmaq gərəkdir.

   Əhatə ediləcək mövzular:

     • Tarixi maliyyə vəziyyəti və nəticələri: Tarixi maliyyə vəziyyəti və fəaliyyət analizi; Biznes strategiyası;
     • Kapital dəyərinin müəyyənləşdirilməsi: Gəlir yanaşması; Bazar yanaşması; Qiymətə yanaşma;
     • Maliyyə fəaliyyətinin proqnozlaşdırılması: CAPM Modeli; Balans hesabatını proqnozlaşdırmaq; Gəlir Hesabatının Proqnozlaşdırılması; Gəlir nisbətinin dəyəri; Faizsiz gəlir; ROE; Risklə ölçülmüş aktivlər və tənzimləyici tələb olunan kapitalın proqnozlaşdırılması.    


     Sertifikat:

       • Təlim bitdikdən sonra iştirakçılar Baker Tilly Akademiyası tərəfindən sertifikatla təltif ediləcəkdir.
       • Təlim dili:  Azərbaycan
       • Davamiyyət: 22 saat
       Bizimlə əlaqə