Maliyyə Hesabatı (FR)

ACCA Haqqında

ACCA 100 ildən artıq bir təcrübəsi olan və 170 ölkədən 425.000 tələbə və üzvdən ibarət sürətli böyüyən qlobal peşəkar mühasibatlıq orqanıdır. Həm nüfuzu, həm də təsir gücünə görə dünyada işəgötürənlər, dövlətlər və peşə sahibləri tərəfindən hörmətlə qarşılanan bir təşkilatdır.
ACCA Kvalifikasiyası beynəlxalq səviyyədə ən çox hörmət edilən və qiymətləndirilən ixtisaslardan biridir. Belə bir ixtisasa yiyələnmək şəxsin sənaye, bank, audit, konsaltinq sahələrində, vergi və hüquq kimi digər peşələrdə yüksək tələbat olan bacarıq və biliklərə sahib olduğunun sübutudur. ACCA Proqramı hər hansı bir iş sahəsində mütəxəssis olmağa çalışanlar üçün ən uyğundur. Proqrama istənilən fənni bitirən məzunlar qoşula bilər. Proqrama başlamaq üçün mühasibat uçotu və ya maliyyə haqqında ilkin bilik tələb olunmur.


Təlim Haqqında

Təlimdə iştirak etməklə siz müəssisələrdə maliyyə hesabatı hazırlayarkən beynəlxalq mühasibat uçotu standartlarının mahiyyətini və prinsiplərini nəzərə alacaq və bu hesabatların təhlili və şərhi istiqamətində mövcud bilik və bacarıqlarınızı inkişaf etdirəcəksiniz.

Təlimin məqsədi

Təlimi uğurla bitirən iştirakçılar aşağıda qeyd edilən biliklərə yiyələnəcəkdirlər: 

   • Maliyyə hesabatı üçün konseptual və tənzimləyici çərçivələri müzakirə etmək və tətbiq etmək;
   • Beynəlxalq mühasibat uçotu standartlarına uyğun əməliyyatlar aparmaq;
   • Maliyyə hesabatlarını təhlil və şərh etmək;
   • Beynəlxalq mühasibat standartlarına uyğun olaraq vahid qurumlar və biznes birləşmələri üçün maliyyə hesabatları hazırlamaq və təqdim etmək.                


    Əhatə ediləcək mövzular:

    • Maliyyə hesabatı üçün konseptual çərçivə: Konseptual çərçivəyə ehtiyac; Anlaşıqlılıq, aktuallıq, etibarlılıq və müqayisə; Tanınma və ölçmə; Mühasibat uçotunun kommersiya baxımından qanuni; Alternativ modellər və təcrübələr; 'Sadiq təmsilçilik' anlayışı ('doğru və ədalətli görüş');
    • Maliyyə hesabatı üçün tənzimləmə bazası: Tənzimləmə bazasının mövcud olmasının səbəbləri; Standart qəbuletmə prosesi; Qeyri-kommersiya və ictimai sektor qurumları;
    • Maliyyə hesabatları: Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatlar; Maddi uzunmüddətli aktivlər; Qeyri-maddi aktivlər; İnventarlaşdırma; Maliyyə aktivləri və maliyyə öhdəlikləri; Kirayə; Ehtiyatlar, şərti öhdəliklər və şərti aktivlər; Aktivlərin dəyərsizləşməsi; Vergi; Maliyyə hesabatlarının hazırlanması ilə bağlı tənzimləyici tələblər; Maliyyə nəticələri barədə hesabat;
    • Şərikli biznes: bir qrupun anlayışı və prinsipləri; Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları anlayışı; Şərik daxil olmaqla konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarının hazırlanması;Maliyyə hesabatlarının təhlili və şərhi:
    • Maliyyə hesabatlarının məhdudlaşdırılması; İstifadəçilərin və maraqlı tərəflərin ehtiyaclarını ödəmək üçün mühasibat uçotu əmsalları və meyllərinin hesablanması və şərhi. Şərh texnikasının məhdudlaşdırılması; Qeyri-kommersiya və ictimai sektor qurumları.                


    Sertifikat

    • Təlim bitdikdən sonra iştirakçılar ACCA tərəfindən təşkil edilən beynəlxalq Maliyyə Hesabatı imtahanında iştirak edə biləcəklər.
    • Təlim Dili:  İngilis
    • Davamiyyət: 50 saat

    Bizimlə əlaqə